Den vackra insidan

Det finns mycket som är vackert och fabulöst i det här livet, framför allt om man kollar på utsidan och ser det som många gärna beskriver som det ytliga i livet. De sakerna finns där för att vi älskar dem och att vi identifierar oss med dem, men det är också bara en del av de fabulösa livet. Det finns en ytterligare del som måste till för att sammanhanget ska kännas bra, för det spelar ju ingen roll om vi har dessa saker i våra ägor om vi inte vet hur vi ska använda oss av dem i våra liv. Därför måste vi också våga arbeta med hur vi beter oss och för oss, för många väljer idag att begränsa sig i sina egna mönster. Och det är inte speciellt fabulöst!

Våga hitta dina egna särdrag

Det här med att hitta våra särdrag, intressen och personligheter är nog en resa som många av oss fortfarande befinner sig på, långt upp i åldrarna. Och faktum är nog att den resan aldrig kommer att vara helt avslutad eller att det finns ett tydligt mål. Snarare handlar det kanske om delmål, som hela tiden förändras baserat på vad som händer i ens övriga liv. Dessa intressen och särdrag är med andra ord något som utvecklas och växer i styrka eller som lika gärna kan avta och försvinna. Det viktigaste i den här ekvationen är att aldrig vara rädd för förändringen och faktiskt våga prova på någonting nytt, någonting annat.

woman flowers

Dock finns det alltid en grund att stå på i ens personlighet. Saker man genuint gillar, åsikter som man står för och moral man följer. För att kunna hitta dessa övriga, lite ytligare, delarna så behöver man också våga dyka djupt i sig själv för att komma fram till vad som skulle vara de alternativ som man faktiskt föredrar. Och känner man sig osäker på vad det är så kan det vara en bra idé att göra någon form av personlighets- eller intressetest, som exempelvis SACO erbjuder http://www.saco.se/vadpassarjagsom. Dessa test berättar enbart delar av det som är du, men kanske kan det hjälpa dig vidare mot att komma fram till vad du verkligen vill – och slutligen nå den där vackra insidan som är du!